På svenska

KVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  KVTES 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

  Liite 9 Neuvotteluosapuolten suositus KVTES:n palkkatilastoinnin edistämiseksi

  Tilastotunnuksen käyttö palkkahinnoittelun ulkopuolisten tehtävien merkitsemiseksi KVTES:ssa

  Jokaiselle palkkahinnoittelun ulkopuoliselle työntekijälle/viranhaltijalle suositellaan ilmoitettavan tehtävien mukaan määräytyvä tilastotunnus. Tilastotunnuksen tarkoitus on helpottaa näiden työntekijöiden/viranhaltijoiden ryhmittelyä.

  Tilastotunnus ei tarkoita, että ko. työntekijät/viranhaltijat muodostavat oman palkkahinnoittelukohdan, vaan kyse on edelleen palkkahinnoittelun ulkopuolisista työntekijöistä/viranhaltijoista. Tilastotunnuksen käyttö ei myöskään tarkoita sitä, että nämä ammattiryhmät olisivat mukana henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärän liitekohtaisessa tarkastelussa (KVTES II luku palkkaus 11 § 6 mom. pöytäkirjamerkintä).

  Tilastotunnus laitetaan palkanlaskentajärjestelmissä samaan kohtaan kuin palkkahinnoittelutunnus. Tilastokeskus kerää vuosittain kuntasektorin palkkatilaston (ns. lokakuun tilaston), johon työnantaja jatkossa ilmoittaa palkkahinnoittelutunnusten lisäksi myös palkkahinnoittelun ulkopuolisten työntekijöiden/viranhaltijoiden tilastotunnukset.

  Palkkahinnoitteluliitteiden 1–8 soveltamisalakohdissa on kuvattu, mitkä tehtävät ovat ko. palkkahinnoitteluliitteen ulkopuolisia tehtäviä. Tätä määrittelyä käytetään hyödyksi tilastotunnuksen muodostamisessa.

  Palkkahinnoittelun ulkopuolisten työntekijöiden/viranhaltijoiden tilastotunnukset KVTES:n palkkahinnoitteluliitteissä 1–8

  01999999    Liitteen 1 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
  02999999    Liitteen 2 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
  03999999    Liitteen 3 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
  04999999    Liitteen 4 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
  05999999    Liitteen 5 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
  06999999    Liitteen 6 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
  07999999    Liitteen 7 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
  08999999    Liitteen 8 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä

  Jos tehtävää ei voida sijoittaa em. KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden 1–8 palkkahinnoittelun ulkopuoliseksi tehtäväksi, käytetään tilastotunnusta

  99999999      Muu palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä

  KVTES:n palkkausluvun 17 §:n mukaiset tehtävät merkitään seuraavilla tilastotunnuksilla

  99TAE010     KVTES:n 17 §:n mukainen työnantajan edustaja, palkkarakenne palkkausluvun 9 § – 16 § mukainen
  99TAE020     KVTES:n 17 §:n mukainen työnantajan edustaja, kokonaispalkka