Ohje
Näyttelijät

Luottamushenkilöpäivät 6.–7.8.2023

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen koulutussopimuksen 4 §:n mukaan teatteri voi lähettää luottamusmiehenä, varaluottamusmiehenä ja/tai työsuojeluvaltuutettuna toimivan näyttelijän osapuolten hyväksymiin koulutustilaisuuksiin kuukausipalkkaa vähentämättä.

Koulutukseen osallistumisessa tulisi huomioida, että aika on näyttelijälle palkalliseen työvapaaseen rinnastuvaa aikaa. Teatteri korvaa kurssista aiheutuneet suoranaiset kustannukset enintään viideltä työpäivältä näytäntövuodessa. Matkakustannusten korvaus ja päiväraha suoritetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvaamista koskevien määräysten mukaisesti.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT hyväksyy Näyttelijäliiton luottamushenkilöpäivät 6.–7.8.2023 Tampereella Scandic Koskikeskuksessa koulutussopimuksen 4 §:ssä tarkoitetuksi koulutukseksi.

Aiemmin tänä vuonna on hyväksytty Jyväskylässä 13.2.–14.2.2023 järjestetty luottamusmieskurssi.