Ohje
Muusikot

Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2018–2019

Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirja sekä palkat 1.5.2018 ja 1.4.2019 ja palkkiot 1.5.2018, 1.1.2019 ja 1.4.2019 lukien.

Muusikkosopimus 2018–2019 noudattaa palkankorotusten osalta pääosin KVTES:n ratkaisua. Sopimukseen sisältyy paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien sekä tammikuussa 2019 maksettava tuloksellisuuteen perustuva kertaerä.

Sopimukseen ei sisälly tekstimuutoksia, mutta KVTES:n kautta tulevat noudatettaviksi mm. palkallisen isyysvapaan pidentyminen 12 päivään sekä tilapäisen hoitovapaan ikärajan nosto 12 ikävuoteen.

Voimassaolo

Sopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Palkantarkistukset vuonna 2018

Muusikkojen tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 30 euroa, kuitenkin vähintään 1,28 prosenttia. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,28 prosenttia.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.5.2018 lukien 1,28 prosenttia.

Palkantarkistukset vuonna 2019

Kuukausipalkkaisen muusikkojen tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,99 prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 0,99 prosenttia.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.1.2019 1,2 prosenttia ja 1.4.2019 lukien 0,98 prosenttia.

Sopimuskirjat

Painettujen sopimusten tilaamisesta tiedotetaan sähköpostitse.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS


Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen


Neuvottelupäällikkö    Hannu Freund
 

Liitteet   

  1. Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten 2018–2019
    allekirjoituspöytäkirja

  2. Kuukausipalkkaisten muusikkojen peruspalkat 1.5.2018 ja 1.4.2019 lukien sekä tilapäisten muusikkojen palkkiot 1.5.2018, 1.1.2019 ja 1.4.2019 lukien