Ohje
Muusikot

Kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorvaukset, mediapalkkiot (radio- ja televisiointi, striimaus sekä tiedotustoiminta) 1.12.2020 lukien

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Suomen Muusikkojen Liitto ry ovat sopineet soitin- ja pukukorvauksista 1.12.2020–30.11.2021 liitteestä 1 ilmenevällä tavalla sekä mediapalkkioista 1.12.2020–30.11.2021 liitteestä 2 ilmenevällä tavalla.

Soitinkorvausten ja pukukorvauksen sovitun kustannusvaikutuksen (1,23 %) mukainen korotus kohdistettiin valtaosin alttoviulun ja osin viulun soitinkorvauksien korottamiseen. Muiden soittimien korvaukset pidettiin ennallaan. Pukukorvaus pidettiin ennallaan. 

Mediapalkkiot korottuvat sovitun kustannusvaikutuksen (1,23 %) mukaisesti. Sopimuskohdan 2 (striimauspalkkiot) sisäverkossa tapahtuvaa lähettämistä koskevia säännöksiä sovelletaan, jos työnantaja on pyrkinyt käytettävissä olevin keinoin varmistamaan sen, että esitys ei näy internetissä. Osapuolet ovat sopineet myös, että kaupungilla on oikeus tallentaa lyhyitä otteita kaupunginorkesterien esityksistä ja käyttää niitä määräajan kaupungin omassa tiedotustoiminnassa ja orkesterin markkinoinnissa (sopimuskohta 3). Näistä tallenteista ei makseta korvausta.

Liitteet   

  1. Työehtosopimus kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorvauksista 1.12.2020–30.11.2021
  2. Sopimus mediapalkkioista 1.12.2020–30.11.2021