Ohje
Muusikot

Kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorvaukset sekä mediapalkkiot (radio- ja televisiointi, striimaus sekä tiedotustoiminta) 1.12.2019 lukien

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Suomen Muusikkojen Liitto ry ovat sopineet soitin- ja pukukorvauksista 1.12.2019–30.11.2020 liitteestä 1 ilmenevällä tavalla sekä mediapalkkioista 1.12.2019–30.11.2020 liitteestä 2 ilmenevällä tavalla.

Soitinkorvausten sopimuskauden kustannusvaikutuksen mukainen korotus kohdistettiin viulun ja fagotin soitinkorvauksien korottamiseen. Muiden soittimien korvaukset pidettiin ennallaan. Pukukorvauksiin kohdennettiin sopimuskauden kustannusvaikutuksen 2,18 % mukainen korotus.

Mediapalkkiot korottuvat sopimuskauden kustannusvaikutuksen (2,18 %) mukaisesti. Sopimuskohdan 2 (striimauspalkkiot) sisäverkossa tapahtuvaa lähettämistä koskevia säännöksiä sovelletaan, jos työnantaja on pyrkinyt käytettävissä olevin keinoin varmistamaan sen, että esitys ei näy internetissä. Osapuolet ovat sopineet myös, että kaupungilla on oikeus tallentaa lyhyitä otteita kaupunginorkesterien esityksistä ja käyttää niitä määräajan kaupungin omassa tiedotustoiminnassa ja orkesterin markkinoinnissa (sopimuskohta 3). Näistä tallenteista ei makseta korvausta.

Liitteet   

  1. Työehtosopimus kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorvauksista 1.12.2019–30.11.2020
  2. Sopimus mediapalkkioista 1.12.2019–30.11.2020