Ohje
Muusikot

Muistio muusikoiden vuosilomista 30.4.2019

Muistion ovat laatineet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Suomen muusikkojen liitto ry yhdessä. Osapuolet ovat muistiossa esitetyistä tulkinnoista yksimielisiä. 

Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset eivät sisällä vuosiloman yhteyteen sijoitettavaa henkilökohtaista harjoitteluaikaa lukuun ottamatta omia määräyksiä vuosilomien osalta vaan sovellettavaksi tulevat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (jäljempänä KVTES) luvun IV määräykset.