Ohje
Muusikot

Luottamushenkilöpäivät 26.–27.11.2022

Kunta-alan muusikoiden virka- ja työehtosopimukset sisältävät luottamusmiestä koskien IV luvun 12 §:n määräyksen. Tämän määräyksen perusteella muusikoilla on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies.

Kunta-alan kuukausipalkkaisten muusikoiden sopimuksessa sovelletaan myös soveltuvin osin Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä (I 1 § 2 mom.). Luottamusmiehen koulutukseen voidaan soveltaa KVTES VII luvun 11 §:n 1 momentin määräystä.

Muusikkojen liitto on esittänyt, että liiton järjestämät Luottamushenkilöpäivät 26.-27.11.2022 Tampereella hyväksyttäisiin KVTES VII luvun 11 § 1 mom. mukaiseksi koulutukseksi. Muusikkojen liitto varaa koulutuksessa työnantajan edustajille mahdollisuuden puheenvuoron pitämiseen. 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT hyväksyy Muusikkojen liiton Tampereella järjestettävät Luottamushenkilöpäivät 26.–27.11.2022 KVTES VII luvun 11 § 1 mom. tarkoittamaksi koulutukseksi. KT suosittelee, että kaupunginorkestereiden luottamusmiehille varattaisiin mahdollisuuksien mukaan mahdollisuus osallistua mainittuun koulutukseen.  Koulutukseen osallistumisessa tulisi huomioida, että aika on muusikolle palkalliseen työvapaaseen rinnastuvaa aikaa. Luottamusmiehelle korvataan koulutuksesta aiheutuvat suoranaiset kustannukset ja matkakustannukset KVTES liite 16 mukaan.