På svenska
Blogi
Hannu Freund
Hannu Freund

Tuplapalkan maksaminen opettajille on mahdotonta

Julkisuudessa on käyty jälleen keskustelua opettajasijaisen kesäpalkasta. Siinä on kuitenkin sivuutettu vallitseva työlainsäädäntö. Ilman lainsäädännön huomioimista ei keskustelu ole mielekästä. Samalla on mahdotonta ymmärtää sitä, ettei kunta voi vaikuttaa kesäpalkan kohdistumiseen. Syitä on kaksi.

Ensinnäkin opettajalla on subjektiivinen oikeus palata työhön lakisääteisiltä virkavapailta. KT Kuntatyönantajat ja OAJ eivät voi sopia tätä oikeutta pois virkaehtosopimuksella.

Toiseksi kunnalla ei ole kunnallisen viranhaltijalain mukaan oikeutta maksaa tuplapalkkaa samasta virasta, vaan sijaisen virkasuhde päättyy automaattisesti sijaistettavan palattua virkavapaalta. Kunnalla on myös oikeus palkata sijainen vain sille ajalle, jolloin häntä tarvitaan työhön eli opettajan tapauksessa koulutyöpäiville. Lainsäädännön taustalla lienee halu varmistaa asiamukainen julkisten varojen käyttö.

KT tarjosi ratkaisuksi lomapäiväkorvauksen nostoa

OAJ on esittänyt ratkaisuksi sijaisen palkkaamista myös kesäkuukausiksi. Tämä ei ratkaise ongelmaa, sillä kunta ei voi estää opettajaa palaamasta kesäksi ”töihin”. Sijaisen virkasuhde päättyy sijaistettavan palattua automaattisesti, joten sijaisen kuukausipalkan muodossa asiaa ei voi ratkaista.

Kunta työnantajana ei siis voi omilla toimenpiteillään varmistaa sijaiselle kesäajan palkkaa.

KT esitti joitain vuosia sitten sopimusneuvotteluissa, että osa vapaalta palanneen palkasta siirrettäisiin korottamaan sijaiselle virkasuhteen päätyttyä maksettavaa lomapäiväkorvausta. KT:n esittämässä ratkaisussa ongelmaksi voisi muodostua yhdenvertaisuus muuhun henkilöstöön nähden.

Määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvaus vastaa jo nykyisellään kunnan niin sanotun pitkälomalaisen vuosilomaetuutta, kun huomioidaan koulutyön keskeytyksinä tulevat syys-, joulu- ja hiihtolomat.

Tiedossa olevan oikeuskäytännön perusteella voidaan arvioida, että kesän alkuun asti otetun opettajan oikeina verrokkeina eivät ole vakituiset opettajat, vaan vuosilomaoikeuden piirissä oleva henkilö, joka olisi tehnyt vastaavat työpäivät.

Hannu Freund

Hannu Freund

Hannu Freund työskentelee neuvottelupäällikkönä opetus- ja sivistystoimen osaamisalueella. Hänen osaamisalueensa vastaa opetushenkilöstön, näyttelijöiden ja muusikoiden sopimuksista.

Kommentit

Marjut Jalkanen
27.08.2021 16:52

Jos kunta ei voi estää opettajaa palaamasta kesäksi "töihin" niin silloin kunnan tai valtion vai mikä taho se nyt onkaan, tulee säätää sellainen laki, että jos on koko kouluvuoden poissa, tämän velvollisuus on luovuttaa koko 12kk palkka sijaiselle. Kun opettajan palkka jaetaan 12 kuukaudelle niin se tuntuu lähinnä varastamiselta, kun virkasuhteessa oleva vie sijaiselle kuuluvan palkan kesältä (ja usein myös elokuulta). Sellainen toiminta ei kuulosta oikeudelta vaan ryöstöltä. Joku systeemi pitäisi olla, että jos on koko lukuvuoden poissa, koko 12kk palkka kuuluu sijaiselle, jos taas osan lukuvuotta, siitä pitäisi laskea tietty osa, joka kuuluu viranhaltiljalla ja osa sijaiselle. Se olisi oikeus ja kohtuus.

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Lisää kirjoittajalta