UKK
KVTES
SOTE-sopimus

Kan den som strejkar besöka arbetsplatsen under strejken?

Anställda som deltar i en strejk har inte rätt att vistas i arbetsgivarens lokaler eller på arbetsgivarens område.

Beslut om tillåtelse att vistas i olika typer av fritidslokaler, till exempel i ett gym, fattas separat med hänsyn till omständigheterna.

De som deltar i en strejk får inte heller hålla möten i arbetsgivarens lokaler.