På svenska
Yleiskirje
5/2024
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

Lääkärisopimuksen liite 5 (Eläinlääkärit) keskitetyn erän käyttö 1.2.2024

Keskitetyn erän jakaminen

Ns. kehittämisohjelmassa 2023–2027 on alun perin todettu, että 1.2.2024 lukien keskitetty erä käytetään palkkausjärjestelmän valtakunnantason kustannuksiin. Erän suuruus: 0,4 % Lääkärisopimuksen liitteen 5 palkkasummasta. Mikäli keskitetystä erästä ei päästä yksimielisyyteen, käyttämätön osa siirtyy seuraavalle vuodelle. Tieto erän toteuttamisesta annetaan 1.3.2024 mennessä.

KT ja Suomen eläinlääkäriliitto ovat sopineet keskitetyn erän käytöstä. Keskitetty erä käytetään Lääkärisopimuksen liite 5 hinnoittelutunnukseen L5EL3000 (kokopäivätoiminen hygieenikko ja valvontaa suorittava eläinlääkäri) kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin.  

Tämä tarkoittaa, että L5EL3000 (kokopäivätoiminen hygieenikko ja valvontaa suorittava eläinlääkäri) kuuluvien viranhaltijoiden osalta tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.2.2024 1,7 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. HYVTESin palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,7 prosenttia.

Liitteen 5 hinnoittelutunnuksen L5EL3000 (kokopäivätoiminen hygieenikko ja valvontaa suorittava eläinlääkäri) peruspalkkaa korotetaan samalla prosenttiluvulla kuin yllä mainittu.

Palkkahinnoittelu 1.2.2024 lukien:

Palkkahinnoittelukohta 1.10.2023 1.2.2024
L5EL3000 (tehtävään soveltuva erikoislääkärin tutkinto) 4 782,13 € 4 863,43 €
L5EL3000 (laillistettu eläinlääkäri) 4 622,96 € 4 701,55 €
L5EL4000 (tehtävään soveltuva erikoislääkärin tutkinto)    
 ympäristöterveydenhuollon tehtävistä 4 782,13 € 4 863,43 €
 praktiikkatehtävistä 2 169,97 € 2 169,97 €
L5EL4000 (laillistettu eläinlääkäri)    
 ympäristöterveydenhuollon tehtävistä 4 622,96 € 4 701,55 €
 praktiikkatehtävistä 1 888,27 € 1 888,27 €

 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Tanja Vierula

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2035
Matkapuhelin:
+358 50 433 0662
Sähköposti:
Tanja.Vierula@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mimosa Lith

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2044
Matkapuhelin:
+358 40 358 6225
Sähköposti:
Mimosa.Lith@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Iikka Niinimaa

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2040
Matkapuhelin:
+358 45 180 7767
Sähköposti:
iikka.niinimaa@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT