Suomeksi
Cirkulär
5/2024
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Användning av den centraliserade potten för LÄKTA bilaga 5 (Veterinärer) 1.2.2024

Fördelning av den centraliserade potten


I det s.k. utvecklingsprogrammet 2023–2027 har det ursprungligen konstaterats att den centraliserade potten 1.2.2024 ska användas för kostnaderna för lönesystemet på nationell nivå. Pottens storlek är 0,4 % av lönesumman i LÄKTA bilaga 5. Om enighet inte nås om den centraliserade potten, överförs den oanvända delen till följande år. Information om användningen av potten ges senast 1.3.2024.

KT och Finlands Veterinärförbund har nått en överenskommelse om användningen av den centraliserade potten. Den centraliserade potten används för höjning av de uppgiftsrelaterade lönerna i lönepunkt L5EL3000 (heltidsanställd hygieniker och veterinär som utövar tillsyn) i LÄKTA bilaga 5.  

Detta innebär att de uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara månadslönerna för tjänsteinnehavare som hör till lönepunkt L5EL3000 (heltidsanställd hygieniker och veterinär som utövar tillsyn) höjs 1.2.2024 med en allmän förhöjning på 1,7 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet i VÄLKA höjs med 1,7 procent. 

Grundlönen i lönepunkt L5EL3000 (heltidsanställd hygieniker och veterinär som utövar tillsyn) i LÄKTA bilaga 5 höjs med samma procenttal som det ovan nämnda. 

Lönesättningen från 1.2.2024:
 

Lönepunkt1.10.20231.2.2024
L5EL3000 (för uppgiften lämplig specialveterinärexamen)4 782,13 €4 863,43 €
L5EL3000 (legitimerad veterinär)4 622,96 €4 701,55 €
L5EL4000 (för uppgiften lämplig specialveterinärexamen)  
för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet4 782,13 €4 863,43 €
 för uppgifter vid praktik2 169,97 €2 169,97 €
L5EL4000 (legitimerad veterinär)  
 för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet4 622,96 €4 701,55 €
 för uppgifter vid praktik1 888,27 €1 888,27 €

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas

Jenni Aaltonen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2116
Mobiltelefon:
+358 44 336 9670
E-post:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Tanja Vierula

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2035
Mobiltelefon:
+358 50 433 0662
E-post:
Tanja.Vierula@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mimosa Lith

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2044
Mobiltelefon:
+358 40 358 6225
E-post:
Mimosa.Lith@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Iikka Niinimaa

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2040
Mobiltelefon:
+358 45 180 7767
E-post:
iikka.niinimaa@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT