På svenska
Yleiskirje
35/2023
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille, hyvinvointiyhtymille sekä KT:n yritysjäsenille

Vuoden 2023 yleiskirjeluettelo

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on julkaissut 35 yleiskirjettä vuonna 2023.

1. Lääkärisopimuksen soveltamisalaa koskeva ohje vuoden 2023 erien jaosta sekä virka- ja työehtosopimus lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja palkkojen yhteensovittamisesta (hyvinvointiala)
Julkaistu 27.1.

2. Ohjeita ja esimerkkejä 1.6.2023 paikallisen järjestelyerän laskemisesta
Julkaistu 23.2.

3. Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta
Julkaistu 8.3.

4. Kunta- ja hyvinvointialan työmarkkinaseminaari Lahdessa
Julkaistu 22.3.

5. Täydentäviä soveltamisohjeita OVTES 2022–2025 sopimusmääräyksien tulkintaan osion A, B ja F osalta
Julkaistu 28.3.

6. Verrokkialojen vaikutukset Kunta-alan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES), KVTES:n paikalliset järjestelyerät ja yleiskorotus 1.6.2023 lukien
Julkaistu 6.4.

7. Verrokkialojen vaikutukset Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimukseen (SOTE-sopimus), SOTE-sopimuksen paikallisesti sovittavat erät ja yleiskorotus 1.6.2023 lukien, eräitä tulkintatarkistuksia ym.
Julkaistu 6.4.

8. Verrokkialojen vaikutukset Hyvinvointialan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (HYVTES), HYVTES:n paikalliset järjestelyerät ja yleiskorotus 1.6.2023 lukien
Julkaistu 6.4.

9. KT:n, JUKO ry:n ja JAU:n 8.6.2022 solmiman pöytäkirjan perusteella maksettava kertapalkkio ja pöytäkirjaa koskevat muutokset
Julkaistu 6.4.

10. Verrokkialojen sekä KT:n, JUKO ry:n ja JAU:n 8.6. sopiman pöytäkirjan vaikutukset kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES), OVTES:n paikalliset järjestelyerät ja yleiskorotus 1.6.2023 lukien
Julkaistu 6.4.

11. Verrokkialojen vaikutukset lääkärien virka- ja työehtosopimukseen (LS), Lääkärisopimuksen paikalliset järjestelyerät ja yleiskorotus 1.6.2023 ja 1.10.2023 lukien
Julkaistu 6.4.

12. Verrokkialojen vaikutukset Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (TS-22), TS-22:n paikalliset järjestelyerät ja yleiskorotus 1.6.2023 lukien
Julkaistu 6.4.

13. Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset kesäkuussa 2023
Julkaistu 6.4.

14. OVTES 2022–2025 sopimusmuutokset 1.8.2023 lukien koskien A osion määräyksiä 36 § Määräaikaisen viranhaltijan lomapäiväkorvaus ja 37 § Virkavapaan vaikutus palkkaukseen
Julkaistu 14.4.

15. Verrokkialojen vaikutukset Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimuksiin ja Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimukseen, sopimuksien paikalliset järjestelyerät ja yleiskorotukset 1.6.2023 lukien
Julkaistu 14.4

16. Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES) 2023–2025
Julkaistu 19.4.

17. Valtuutus sopia vuosityöajasta aikuislukion opinto-ohjaajan ja erityisopettajan osalta sekä perusopetuksen lyhytaikaisten sijaisten tuntipalkkioista ja opetusvelvollisuuksista toisin sopiminen 1.8.2023 lukien
Julkaistu 27.4.

18. Valtakunnallisella työelämän kehittämisellä tarjotaan tukea kuntien ja hyvinvointialueiden kehittämistyöhön ja tehdään julkisen työn merkitystä näkyväksi
Julkaistu 12.5.

19. Luontoisetuna annettavan polkupyöräedun vaikutus palkkaan
Julkaistu 23.5.

20. Vuoden 2023 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset ja lisäykset
Julkaistu 9.6.

21. Lääkärien virka- ja työehtosopimukseen uusi palkkauksen uraporrasjärjestelmä
Julkaistu 22.8.

22. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien osallistuminen työn murroksen seurantaan syksyllä 2023
Julkaistu 6.9.

23. Paikallisten sopimusten voimassaolo ja luottamusmiesorganisaatio pääsopijajärjestöön kuulumattoman järjestön osalta hyvinvointialueilla
Julkaistu 4.10.

24. Kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorvaukset sekä mediapalkkiot 1.12.2023 lukien
Julkaistu 27.11.

25. Valtuutus sopia vuosityöaikaan otetun sairaalakoulun opettajan palvelussuhteen ehdoista
Julkaistu 27.11.

26. Kutsu osallistua KT-työnantajapäiville 13.-14.3.2024 Oulussa
Julkaistu 29.11.

27. Lääkärisopimuksen 1.2.2024 voimaan tulevat muutokset (liitteet 1–4)
Julkaistu 4.12.

28. Matkakustannusten korvaukset kunta-alalla 1.1.2024 lukien
Julkaistu 11.12.

29. Matkakustannusten korvaukset hyvinvointialalla 1.1.2024 lukien
Julkaistu 11.12.

30. Vuoden 2024 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset
Julkaistu 12.12.

31. Ruokailukustannusten korvausmäärästä ammattiyhdistyskoulutuksessa
Julkaistu 12.12.

32. Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta vuosille 2024–2025 kunnille ja kuntayhtymille
Julkaistu 15.12.

33. Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta vuosille 2024–2025 hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille
Julkaistu 15.12.

34. Työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta vuosille 2024–2025 KT:n yritysjaostossa oleville jäsenyhtiöille
Julkaistu 15.12.

35. Vuoden 2023 yleiskirjeluettelo
Julkaistu 29.12.

Yleiskirjeitä koskevat tiedustelut

Sähköposti:
yleiskirje@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT