Suomeksi
Cirkulär
35/2023
Till kommunstyrelserna, samkommunerna, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna och KT:s företagsmedlemmar

Cirkulärlista för år 2023

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har publicerat 35 cirkulär år 2023.

1. Anvisning om fördelningen av potter 2023 inom läkaravtalets tillämpningsområde samt tjänste- och arbetskollektivavtal om utveckling av lönesystemet och samordning av löner i läkaravtalet (välfärdssektorn)
Publicerat 27.1.

2.Anvisningar om och exempel på beräkningen av den lokala justeringspotten 1.6.2023 
Publicerat 23.2.

3. Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring
Publicerat 8.3.

4. Arbetsmarknadsseminarium i Lahtis för kommun- och välfärdssektorn
Publicerat 22.3.

5. Kompletterande tillämpningsanvisningar för tolkningen av avtalsbestämmelserna i UKTA 2022–2025 del A, B och F
Publicerat 28.3.

6. Jämförelsebranschernas inverkan på det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA), lokala justeringspotter och den allmänna förhöjningen inom AKTA 1.6.2023
Publicerat 6.4.

7. Jämförelsebranschernas inverkan på arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal (SH-avtalet), lokala potter och den allmänna förhöjningen inom SH-avtalet 1.6.2023, vissa ändringar i tolkningen m.m.
Publicerat 6.4.

8. Jämförelsebranschernas inverkan på det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA), lokala justeringspotter och den allmänna förhöjningen inom VÄLKA 1.6.2023 
Publicerat 6.4.

9. Engångsarvodet enligt det protokoll som ingåtts av KT, FOSU och JAU 8.6.2022 och ändringar i protokollet
Publicerat 6.4.

10. Inverkan av jämförelsebranscherna och det protokoll som upprättats av KT, FOSU rf och JAU rf 8.6.2022 på UKTA, lokala justeringspotter och den allmänna förhöjningen inom UKTA 1.6.2023
Publicerat 6.4.

11. Jämförelsebranschernas inverkan på tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare (LÄKTA), lokala justeringspotter och den allmänna förhöjningen inom LÄKTA 1.6.2023 och 1.10.2023 
Publicerat 6.4.

12. Jämförelsebranschernas inverkan på tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal (TS-22), lokala justeringspotter och den allmänna förhöjningen inom TS-22 1.6.2023
Publicerat 6.4.

13. Lönejusteringar för kommunsektorns timavlönade personal i juni 2023
Publicerat 6.4.

14. Avtalsändringar 1.8.2023 i UKTA 2022–2025 gällande bestämmelserna i del A § 36 Semesterdagsersättning för visstidsanställda tjänsteinnehavare och § 37 Tjänstledighetens inverkan på lönen
Publicerat 14.4.

15. Verrokkialojen vaikutukset Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimuksiin ja Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimukseen, sopimuksien paikalliset järjestelyerät ja yleiskorotukset 1.6.2023 lukien (på finska)
Publicerat 14.4

16. Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA) 2023–2025
Publicerat 19.4.

17. Bemyndigande att ingå avtal om årsarbetstid för studiehandledare och speciallärare vid vuxengymnasier och avvikande avtal om timarvoden och undervisningsskyldighet för korttidsvikarier inom den grundläggande utbildningen från 1.8.2023
Publicerat 27.4.

18. Riksomfattande utveckling av arbetslivet stöder utvecklingsarbetet i kommunerna och välfärdsområdena och lyfter fram det offentliga arbetets betydelse
Publicerat 12.5.

19. Hur en cykelförmån som utgör naturaförmån påverkar lönen
Publicerat 23.5.

20. Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2023
Publicerat 9.6.

21. Nytt karriärstegssystem för lönesättningen i LÄKTA 
Publicerat 22.8.

22. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarnas deltagande i uppföljningen av förändringarna i arbetslivet hösten 2023
Publicerat 6.9.

23. Giltigheten för lokala avtal och förtroendemannaorganisationen för en organisation som inte hör till huvudavtalsorganisationen i välfärdsområdena 
Publicerat 4.10.

24. Kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorvaukset sekä mediapalkkiot 1.12.2023 lukien (på finska)
Publicerat 27.11.

25. Bemyndigande att ingå avtal om anställningsvillkoren för lärare med årsarbetstid vid sjukhusskola 
Publicerat 27.11.

26. Inbjudan att delta i KT-arbetsgivardagarna 13–14.3.2024 i Uleåborg
Publicerat 29.11.

27. Ändringar i LÄKTA 1.2.2024 (bilaga 1–4)
Publicerat 4.12.

28. Ersättningar för resekostnader i kommunsektorn från 1.1.2024
Publicerat 11.12.

29. Ersättningar för resekostnader i välfärdssektorn från 1.1.2024
Publicerat 11.12.

30. Godkänd facklig utbildning år 2024
Publicerat 12.12.

31. Ersättning för måltidskostnader i facklig utbildning 
Publicerat 12.12.

32. Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring för åren 2024–2025 för kommuner och samkommuner
Publicerat 15.12.

33. Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring för åren 2024–2025 för välfärdsområden och välfärdssammanslutningar
Publicerat 15.12.

34. Kollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring för åren 2024–2025 för medlemsbolagen i KT:s företagssektion
Publicerat 15.12.

35. Cirkulärlista för år 2023
Publicerat 29.12.

KT yleiskirje

cirkular(at)kt.fi
E-post:
yleiskirje@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT