På svenska
Yleiskirje
3/2023
Kunta- ja hyvinvointialalle sekä KT:n yritysjaostossa oleville jäsenyhtiöille

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

Uudistettu virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta tulee voimaan 1.1.2023 lukien.

Virka- ja työehtosopimuksen taulukkoa edunsaajille suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta muutetaan samalla tavalla kuin yksityisen sektorin vakuutusehtojen osalta on sovittu. Vuonna 2022 voimassa ollutta leskenosuutta ja lapsenosuutta korotetaan 1.1.2023 lukien 2,8 prosenttia. Korotus pyöristetään seuraavaan täyteen kymmeneen euroon. Muilta osin vuonna 2023 sovelletaan samoja vakuutusehtoja kuin vuonna 2022.

Nyt solmittu sopimus on voimassa vuoden 2023, joten seuraavan kerran sopimuksen ehdoista neuvotellaan joulukuussa 2023.

Edunsaajien yhdenmukaisen kohtelun kannalta on tärkeää, että kunta- ja hyvinvointiala sekä KT:n yritysjaostossa olevat jäsenyhtiöt (jatkossa jäsenyhteisöt) noudattaisivat Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolin ja Ryhmähenkivakuutusasiain neuvottelukunnan tulkintoja myös silloin, kun jäsenyhteisö itse suorittaa edun edunsaajille.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kehottaa jäsenyhteisöjä kiinnittämään huomiota ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta tiedottamiseen edunsaajille.
 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Johtava eläkeasiantuntija    Juha Knuuti
 

Liite    
Virka- ja työehtosopimus kunnan tai hyvinvointialan sekä KT:n yritysjaostossa olevien jäsenyhtiöiden palveluksessa olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

 

Juha Knuuti

johtava eläkeasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2201
Matkapuhelin:
+358 50 304 8070
Sähköposti:
Juha.Knuuti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT