På svenska
Yleiskirje
29/2023
Hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille

Matkakustannusten korvaukset hyvinvointialalla 1.1.2024 lukien

Ohessa on Hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) 2023–2025 liitteessä 6 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu 1.1.2024 lukien. Vuodesta 2023 muuttuvat korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja).

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Anne Kiiski

Liite    Matkakustannusten korvaukset hyvinvointialalla

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT