Suomeksi
Cirkulär
29/2023
Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna

Ersättningar för resekostnader i välfärdssektorn från 1.1.2024

Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 6 i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA) 2023–2025. Ersättningarna har justerats till vissa delar från 1.1.2024. De ersättningar som ändrats jämfört med 2023 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Anne Kiiski

Bilaga    Ersättningar för resekostnader i välfärdssektorn

Merja Renko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2111
Mobiltelefon:
+358 50 305 3026
E-post:
Merja.Renko@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT