På svenska
Yleiskirje
18/2023
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille sekä hyvinvointiyhtymille

Valtakunnallisella työelämän kehittämisellä tarjotaan tukea kuntien ja hyvinvointialueiden kehittämistyöhön ja tehdään julkisen työn merkitystä näkyväksi

Valtakunnallinen työelämän kehittäminen KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteistyönä koskee vuoden 2023 alusta kunta-alan lisäksi myös hyvinvointialueita. Kehittämistyöllä tuetaan kuntien ja hyvinvointialueiden toimintatapojen uudistamista sekä yhteistoiminnallista kehittämistä organisaatioiden johdon ja henkilöstön kesken. Tavoitteena on myös tehdä näkyväksi hyvää julkista työtä ja sen kehittämistä. Näin lisätään kunta- ja hyvinvointialojen vetovoimaisuutta sekä parannetaan työnantajamielikuvaa ja työntekijäkokemusta.

Pysyvä rahoitus työelämän kehittämisen perustoimintaan

KT ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet työelämän kehittämisen perustoiminnan rahoituksesta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei työelämän kehittäminen ole enää pelkän hankerahoituksen varassa. Työelämän kehittämisen perustoimintaa hoitaa vuoden alusta 2023 kolmen henkilön palvelutiimi. Sen tehtävänä on tukea alan työpaikkoja uudistamis- ja kehittämistyössä ja tehdä hyvää julkista työtä näkyväksi monikanavaisen viestinnän avulla.

Perustoiminnan lisäksi tavoitteena on hakea ulkopuolista projektirahoitusta. Ulkopuolisella rahoituksella voidaan vahvistaa kuntien ja hyvinvointialueiden kehittämistyötä erilaisilla palveluilla ja muilla toimenpiteillä esimerkiksi johonkin teemaan liittyen.

Työelämän kehittämisen sivusto on nyt Tärkeissä töissä

Työelämän kehittämisen sivusto on nyt tarkeissatoissa.fi. Sivustolta löytyy työkaluja ja toimintamalleja työpaikkojen oman kehittämistyön tukemiseen ja kuormituksen hallintaan sekä ajankohtaista tietoa työelämän kehittämisestä. Tärkeissä töissä löytyy myös somesta, tulethan mukaan seuraamaan ja tykkäämään työelämän kehittämisen somekanavia Facebookissa, Instagramissa, Twitterissa ja LinkedInissa.

Sivustolla olevassa Tekojen tori -portaalissa on jo yli tuhat kunta- ja hyvinvointialan kehittämistekoa erilaisista teemoista ja ammattialoilta mukaan lukien sotealat. Portaaliin toivotaan kehittämistekoja myös hyvinvointialueilta ja niiden yksiköistä. Vuoden 2023 innostavimmat kehittämisteot palkitaan jälleen loppuvuoden gaalassa.

Hyvän työn edellytykset -osioon on koottu toimivia malleja ja työkaluja hyödynnettäväksi kaikilla työpaikoilla. Toimintamalleja löytyy esimerkiksi työhyvinvoinnin kehittämiseen, työkyvyn tukemiseen, johtamiseen ja työterveysyhteistyöhön. Työkalut on kerätty ajankohtaisista kansallisista hankkeista ja ohjelmista.

Käytännön tukea kehittämiseen webinaareista ja etätyöpajoista

Työelämän kehittämisen perustoiminta tarjoaa maksuttomia webinaareja ajankohtaisista teemoista sekä etätyöpajakokonaisuuksia kehittämistyön tueksi kuntien tai hyvinvointialojen yksiköille. Näiden lisäksi palvelutiimi koordinoi kehittäjäverkostoa, johon voi tulla mukaan kuka tahansa kehittämisestä kiinnostunut kunnissa tai hyvinvointialueilla työskentelevä. Palveluista saa lisätietoa ja ilmoittautuminen tapahtuu Tärkeissä töissä -sivustolla. Lisäksi voi tilata työelämän kehittämisen uutiskirjeen.

Työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi kehittämistyötä

KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi ja ohjaa valtakunnallista työelämän kehittämistä pääneuvotteluryhmän alaisuudessa. Osapuolet ovat sitoutuneet edistämään työelämän kehittämisen hankkeiden ja toimenpiteiden käynnistämistä ja toteutusta sekä niiden tulosten levittämistä omassa viestinnässään ja koulutustoiminnassaan. Tekryn puheenjohtajana toimii KT:n neuvottelujohtaja Anna Kukka.

Kunta-alan ja hyvinvointialueiden kehittämisjaokset tukevat valtakunnallista kehittämistä

Työelämän kehittämisryhmän tueksi on perustettu kunta-alan sekä hyvinvointialan kehittämisjaokset. Kehittämisjaoksen muodostavat johdon ja henkilöstön edustajat kunnista tai hyvinvointialueilta eri puolilta Suomea sekä Tekryn jäsenet. Kehittämisjaoksen tehtävänä on toimia apuna työelämän kehittämistoimenpiteiden ja hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa sekä nostaa esiin työpaikoilla havaittuja kehittämistarpeita ja tehdä niihin liittyviä kehittämisaloitteita.

Suomen tärkein sijoitus -kampanja alkaa 16.5.2023

KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt käynnistävät 16.5.2023 Lahden työmarkkinaseminaarissa Tärkein sijoitus -yhteiskampanjan julkisen työn merkityksen puolesta. Kuntien ja hyvinvointialueiden toivotaan seuraavan kampanjaa ja viestivän sekä levittävän kampanjan viestejä omissa kanavissaan. Kampanjamateriaalia löytyy sivustolta tarkeissatoissa/tarkeinsijoitus.fi.

KT, JAU ry, JUKO ry ja SOTE ry ovat tämän yleiskirjeen sisällöstä yksimielisiä.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Anna Kukka

Anna-Mari Jaanu

työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2727
Matkapuhelin:
+358 50 572 4620
Sähköposti:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Tärkeissä töissä - työelämän kehittämisen kokonaisuus
  • Tekojen tori ja kehittämistekojen palkitseminen

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT