På svenska
Yleiskirje
9/2023

KT:n, JUKO ry:n ja JAU:n 8.6.2022 solmiman pöytäkirjan perusteella maksettava kertapalkkio ja pöytäkirjaa koskevat muutokset

Tässä yleiskirjeessä selostetaan KT:n, JAU ry:n ja JUKO ry:n 8.6.2022 solmiman pöytäkirjan perusteella jaettava kertapalkkio ja pöytäkirjaa koskevat muut muutokset. Osapuolet ovat sopineet muutoksista 5.3.2023.

Verrokkialojen ns. perälaudan vaikutukset sekä muut kesäkuussa 2023 jaettavat palkankorotukset on selostettu KVTES:n osalta yleiskirjeessä 6/2023 ja OVTES:n osalta yleiskirjeessä 10/2023.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen JAU ry:n ja JUKO ry:n kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

Kertapalkkio KVTES liite 5 ja OVTES Osio G

KVTES liitteen 5 (Varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä eräät koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävät) piirissä oleville maksetaan euromääräinen kertapalkkio 120 euroa. Tähän ryhmään kuuluvat myös KVTES liitteen 5 piiriin kuuluvat hinnoittelemattomat, vailla kelpoisuutta olevat opettajat ja vailla kelpoisuutta olevat erityisopettajat. Kaikki ko. ryhmät kuuluvat KVTES:n piiriin.

OVTES Osion G (Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä oleville maksetaan euromääräinen kertapalkkio 150 euroa. Tähän ryhmään kuuluvat myös OVTES:n Osion G hinnoittelemattomat.

Kertapalkkio maksetaan siis kummallekin ryhmälle verrokkialoja koskeneen sopimusratkaisun kertapalkkion (467 euroa) lisäksi.

Kertapalkkio maksetaan 30.6.2023 niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa. Osa-aikaprosenttina käytetään 31.5.2023 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia.

Kertapalkkion kriteerit ovat siis samat kuin verrokkialoja koskeneessa sopimusratkaisussa, katso lisätietoja yleiskirjeistä 6/2023 ja 10/2023.

SOTE-sopimuksen 3.10.2022 sovintoratkaisun perusteella mahdollisesti maksetulla kertapalkkiolla (600 €) ei ole vaikutusta tämän kertapalkkion maksamiseen.

8.6.2022 solmittua pöytäkirjaa koskevat muut muutokset

KT:n, JAU ry:n ja JUKO ry:n välillä solmitussa pöytäkirjassa oli mm. sovittu työ- ja virkaehtosopimusten irtisanomismahdollisuudesta kesken sopimuskauden tietyssä tilanteessa.

Osapuolet ovat nyt sopineet, että mainittu työ- ja virkaehtosopimusten irtisanomismahdollisuus poistuu tässä yleiskirjeessä selostettuun ratkaisuun perustuen. Näin ollen kunta- ja hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 30.4.2025 saakka. Pöytäkirjaan ei myöskään muilta osin enää palata, joten pöytäkirjan mm. palkkausta koskevat kirjaukset lakkaavat olemasta voimassa.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen    

Neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT