Suomeksi
Cirkulär
9/2023

Engångsarvodet enligt det protokoll som ingåtts av KT, FOSU och JAU 8.6.2022 och ändringar i protokollet

I detta cirkulär redogörs för engångsarvodet enligt det protokoll som ingåtts av KT, FOSU och JAU 8.6.2022 och för ändringar i protokollet. Parterna har avtalat om ändringarna 5.3.2023.

I cirkulär 6/2023 redogörs för AKTA:s del och i cirkulär 10/2023 för UKTA:s del för effekterna av den så kallade stupstocken, dvs. hur kollektivavtalen i vissa branscher påverkar löneförhöjningarna, och för andra löneförhöjningar som fördelas i juni 2023.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna JAU rf och FOSU rf och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

Engångsarvodet inom AKTA bilaga 5 och UKTA del G

Till dem som omfattas av AKTA bilaga 5 (Personal inom småbarnspedagogiken samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor) betalas ett engångsarvode på 120 euro. Till denna grupp hör också de lärare och speciallärare utan behörighet som står utanför lönesättningen och som omfattas av AKTA bilaga 5. Alla dessa grupper omfattas av AKTA.

Till dem som omfattas av UKTA del G (Undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken) betalas ett engångsarvode på 150 euro. Till denna grupp hör också de som står utanför lönesättningen enligt UKTA del G.

Engångsarvodet betalas alltså till båda grupperna utöver det engångsarvode som följer av avtalsuppgörelsen enligt jämförelsebranscherna (467 euro).

Engångsarvodet betalas 30.6.2023 till de arbetstagare och tjänsteinnehavare som haft en oavbruten anställning under perioden 2.5.2023–31.5.2023. För deltidsanställda betalas arvodet i proportion till deltidsarbetstiden. Som deltidsprocent används den deltidsprocent som gäller 31.5.2023.

Kriterierna för engångsarvodet är alltså samma som i uppgörelsen enligt jämförelse-branscherna, se ytterligare information i cirkulär 6/2023 och 10/2023.

Det engångsarvode (600 €) som eventuellt betalats på basis av förlikningsuppgörelsen om SH-avtalet 3.10.2022 påverkar inte utbetalningen av detta engångsarvode.

Andra ändringar av protokollet från 8.6.2022

I det protokoll som ingåtts av KT, JAU rf och FOSU rf hade bland annat överenskommits om en möjlighet att i vissa situationer säga upp arbets- och tjänstekollektivavtalet under avtalsperioden.

Parterna har kommit överens om att nämnda möjlighet att säga upp arbets- och tjäns-tekollektivavtalet slopas på basis av den lösning som beskrivs i detta cirkulär. Arbets- och tjänstekollektivavtalen inom kommun- och välfärdssektorn gäller således till 30.4.2025. Behandlingen av övriga delar av protokollet kommer inte heller att återupptas, varför anteckningarna i protokollet om bland annat lönesättningen upphör att gälla.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen    

Förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT