På svenska
Yleiskirje
31/2022
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

Vuoden 2022 yleiskirjeluettelo

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on julkaissut 31 yleiskirjettä vuonna 2022.

1. Yleinen valtuutus sopia paikallisesti lukio-opetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta
Julkaistu 11.2.

2. Lappeenranta-seminaari 18.–19.8.2022
Julkaistu 22.4.

3. Työ- ja virkaehtosopimusten palkantarkistukset sekä muut kustannusvaikutukset vuosina 2022–2024
Julkaistu 17.6.

4. Ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintä
Julkaistu 20.6.

5. Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus 2022–2025
Julkaistu 20.6.

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus 2022–2025
Julkaistu 20.6.

7. Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2022–2025
Julkaistu 21.6.

8. Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2022–2025 (OVTES 2022–2025)
Julkaistu 21.6.

9. Lääkärien virka- ja työehtosopimus 2022–2025
Julkaistu 22.6.

10. Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2022–2025 (TS-22)
Julkaistu 22.6.

11. Kunta-alan erillissopimukseen liittyvä ns. työelämäpaketti
Julkaistu 22.6.

12. Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2022–2025
Julkaistu 22.6.

13. Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus 2022–2025
Julkaistu 22.6.

14. KVTES:n tasopalkkajärjestelmän simulointi- ja kokeilumääräykset (KVTES 2022–2025 Liite 19)
Julkaistu 2.9.

15. Kunta- ja hyvinvointialan pääsopimus liitäntäpöytäkirjoineen sekä kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2023–2027
Julkaistu 20.9.

16. Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.10.2022
Julkaistu 20.9.

17. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) 2022–2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn erän jakaminen
Julkaistu 23.9.

18. Kunta-alan yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) 2022–2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn erän jakaminen
Julkaistu 30.9.

19. Kunta-alan teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen (TS-22) 2022–2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn järjestelyerän jakaminen
Julkaistu 3.10.

20. Lääkärisopimuksen (LS) 2022–2025 keskitetyn erän jakaminen yleiskorotuksena sekä osapuolten kannanotto palkkausjärjestelmäuudistuksesta hyvinvointialueille
Julkaistu 7.10.

21. Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 2022–2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn erän jakaminen
Julkaistu 14.10.

22. Kunta-alan muusikkojen ja näyttelijöiden palkat ja palkkiot 1.10.2022
Julkaistu 21.10.

23. SOTE ry:n ja KT:n välisen työriidan ratkaisemiseksi tehdyn sovintoehdotuksen noudattaminen kunta- ja hyvinvointialalla
Julkaistu 31.10.

24. Kunta- ja hyvinvointialan työsuojelun yhteistoimintaa ja työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista koskevat työ- ja virkaehtosopimukset sekä työryhmä hyvinvointialueiden henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen
Julkaistu 8.11.

25. Työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta kunta- ja hyvinvointialalla ja kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus
Julkaistu 10.11.

26. Yleinen valtuutus sopia paikallisesti sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista
Julkaistu 23.11.

27. Kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorvaukset sekä mediapalkkiot 1.12.2022 lukien
Julkaistu 23.11.

28. Matkakustannusten korvaukset 1.1.2023 lukien
Julkaistu 7.12.

29. Vuoden 2023 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset
Julkaistu 14.12.

30. Ruokailukustannusten korvausmäärästä ammattiyhdistyskoulutuksessa
Julkaistu 16.12.   

31. Vuoden 2022 yleiskirjeluettelo
Julkaistu 22.12.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Yhteysjohtaja   Aija Tuimala