Suomeksi
Cirkulär
31/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Cirkulärlista för år 2022

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har publicerat 31 cirkulär år 2022.

1. Allmänt bemyndigande att ingå lokalt avtal om ersättning för tutorlärares arbete inom gymnasieundervisningen
Publicerat 11.2.

2. Seminariet i Villmanstrand 18–19.8.2022
Publicerat 22.4.

3. Lönejusteringar i arbets- och tjänstekollektivavtalen samt övriga kostnadseffekter 2022–2024
Publicerat 17.6.

4. Medlemsavgifter till fackföreningar
Publicerat 20.6.

5. Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn 2022–2025
Publicerat 20.6.

6. Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal 2022–2025
Publicerat 20.6.

7. Arbetskollektivavtalet för timavlönade i kommunsektorn 2022–2025
Publicerat 21.6.

8. Tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal i kommunsektorn 2022–2025 (UKTA 2022–2025)
Publicerat 21.6.

9. Tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare 2022–2025
Publicerat 22.6.

10. Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal 2022–2025 (TS-22)
Publicerat 22.6.

11. Det s.k. arbetslivspaketet i anslutning till separatavtalet för kommunsektorn
Publicerat 22.6.

12. Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2022–2025 (på finska)
Publicerat 22.6.

13. Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus 2022–2025 (på finska)
Publicerat 22.6.

14. Simulerings- och försöksbestämmelser om ett nivålönesystem i AKTA (AKTA 2022–2025 bilaga 19
Publicerat 2.9.

15. Huvudavtal för kommun- och välfärdssektorn med anslutande protokoll samt tjänste- och arbetskollektivavtal om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027
Publicerat 20.9.

16. Lönejusteringar för kommunsektorns timavlönade personal 1.10.2022
Publicerat 20.9.

17. Fördelningen av den centraliserade potten på 0,5 procent enligt arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) 2022–2025
Publicerat 23.9.

18. Fördelningen av den centraliserade potten på 0,5 procent inom det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA) 2022–2025
Publicerat 30.9.

19. Fördelningen av den centraliserade potten på 0,5 procent inom tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsek-torns tekniska personal (TS) 2022–2025
Publicerat 3.10.

20. Fördelning av den centraliserade potten enligt läkaravtalet (LÄKTA) 2022–2025 som en allmän förhöjning samt par-ternas ställningstagande om reformen av lönesystemet för välfärdsområdena
Publicerat 7.10.

21. Fördelningen av den centraliserade potten på 0,5 procent inom tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsek-torns undervisningspersonal (UKTA) 2022–2025
Publicerat 14.10.

22. Kunta-alan muusikkojen ja näyttelijöiden palkat ja palkkiot 1.10.2022 (på finska)
Publicerat 21.10.

23. Iakttagandet av förlikningsförslaget i arbetstvisten mellan SOTE rf och KT i kommun- och välfärdssektorn
Publicerat 31.10.

24. Arbets- och tjänstekollektivavtal om arbetarskyddssamarbete och om tidsanvändning och ersättning för in-komstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig samt arbetsgrupp som utreder stöd för välbefinnande i arbetet för välfärdsområdenas personal
Publicerat 8.11.

25. Arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning och rekommendation om kompetensutveckling för personal i kommun- och välfärdssektorn
Publicerat 10.11.

26. Allmänt bemyndigande att ingå lokalt avtal om anställningsvillkoren för en konsultativ speciallärare vid en sjuk-husskola
Publicerat 23.11.

27. Kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorvaukset sekä mediapalkkiot 1.12.2022 lukien (på finska)
Publicerat 23.11.

28. Ersättningar för resekostnader från 1.1.2023
Publicerat 7.12.

29. Godkänd facklig utbildning år 2023
Publicerat 14.12.

30. Ersättning för måltidskostnader i facklig utbildning
Publicerat 16.12.   

31. Cirkulärlistan för år 2022
Publicerat 22.12.
 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Relationsdirektör   Aija Tuimala