På svenska
Yleiskirje
19/2022
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

Kunta-alan teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen (TS-22) 2022–2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn järjestelyerän jakaminen

Keskitetyn järjestelyerän jakaminen

TS-sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 2 § 3 momentissa on sovittu keskitetty järjestelyerä jaettavaksi 1.10.2022 alkaen.

Määräyksen mukaan järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin.

KT, JUKO ja JAU ovat neuvotelleet erän käyttötarkoituksesta.

Keskitetystä järjestelyerästä osa (0,02 %) on käytetty palkkaryhmien vähimmäistehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen 1.10.2022 lukien. Alla esitetyt tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat sisältävät myös 1.10.2022 tulevan yleiskorotuksen.

 

Tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat €/kk

 

1.6.2022 lukien

1.10.2022 lukien

     

Palkkaryhmä I

1 805,70

1 864,37

Palkkaryhmä II

1 987,78

2 147,32

Palkkaryhmä III

3 256,75

3 372,38

Loppuosa keskitetystä järjestelyerästä jaetaan yleiskorotuksena (0,48 %). Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,48 % yleiskorotuksella, kuitenkin vähintään TS-sopimuksen II luvun 8 §:n mukaiseen ko. palkkaryhmän tehtäväkohtaiseen vähimmäispalkkaan.

Tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.10.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,48 prosenttia.
•    Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,48 prosentilla.
•    Henkilöstökohtaista lisää korotetaan 0,48 prosentilla.
•    Erillislisää korotetaan 0,48 prosentilla.
•    Vähimmäispalkka 1.10.2022 lukien 1 708,41 euroa (TS-22 10 §).

Tarkistettujen palkkojen maksamisesta on määräykset allekirjoituspöytäkirjan 11 §:ssä. Hyvinvointialueiden aloitusajankohdasta 1.1.2023 johtuen osapuolet painottavat, että korotukset tulisi saada maksuun tästäkin syystä ennen vuodenvaihdetta. Näin myös palkansaajan tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen lisä ovat oikeat siirryttäessä hyvinvointialueiden palvelukseen.

KT, JUKO ja JAU ovat tämän yleiskirjeen sisällöstä yksimielisiä.
 
KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Anne Kiiski

 

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT