Suomeksi
Cirkulär
19/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Fördelningen av den centraliserade potten på 0,5 procent inom tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal (TS) 2022–2025

Fördelningen av den centraliserade justeringspotten

I § 2 mom. 3 i underteckningsprotokollet till TS har parterna kommit överens om att en centraliserad justeringspott fördelas från 1.10.2022.

Enligt bestämmelsen är justeringspotten 0,53 procent. Av justeringspotten används 0,03 procentenheter till kostnader för familjeledighetsreformen.

KT, FOSU och JAU har förhandlat om pottens användningsändamål.

Av den centraliserade justeringspotten har en del (0,02 %) använts för höjning av de uppgiftsrelaterade minimilönerna 1.10.2022. De uppgiftsrelaterade minimilönerna nedan innehåller också den allmänna förhöjningen 1.10.2022.

 

Uppgiftsrelaterade minimilöner €/mån.

 

från 1.6.2022

från 1.10.2022

     

Lönegrupp I

1 805,70

1 864,37

Lönegrupp II

1 987,78

2 147,32

Lönegrupp III

3 256,75

3 372,38

Resten av den centraliserade justeringspotten fördelas som en allmän förhöjning (0,48 %). Den uppgiftsrelaterade lönen höjs genom en allmän förhöjning på 0,48 %, dock minst till minimilönen i respektive lönepunkt enligt TS kap. II § 8. 

De uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara månadslönerna höjs 1.10.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,48 procent.
•    De uppgiftsrelaterade lönerna höjs med 0,48 procent.
•    De individuella tilläggen höjs med 0,48 procent.
•    Separattilläggen höjs med 0,48 procent.
•    Minimilönen är 1 708,41 euro från 1.10.2022 (TS-22 § 10).

Bestämmelser om betalning av de justerade lönerna finns i § 11 i underteckningsprotokollet. Eftersom välfärdsområdena inleder verksamheten 1.1.2023 betonar parterna att förhöjningarna också av denna orsak bör verkställas före årsskiftet. De uppgiftsbaserade lönerna och de individuella tilläggen är då korrekta för de löntagare som övergår till välfärdsområdena.

KT, FOSU och JAU har nått samförstånd om innehållet i detta cirkulär.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Anne Kiiski

 

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT