På svenska
Yleiskirje
16/2022
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.10.2022

Ohessa lähetetään tiedoksi kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 2 §:n 2 momentin määräyksen mukaisesti sovitun keskitetyn järjestelyerän toteuttaminen.

Järjestelyerän suuruus on 0,53 %, josta 0,03 prosenttiyksikköä käytetään perhevapaamääräysten muutoksista aiheutuviin kustannuksiin.

Palkantarkistusten kustannusvaikutus on 0,5 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

Palkantarkistukset 1.10.2022 lukien

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.10.2022 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten kuin jäljempänä todetaan.

Henkilökohtaista lisää, työkokemuslisiä tai työolosuhdelisiä ei koroteta.

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.10.2022 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.10.2022 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä

 

€/tunti

Perustuntipalkan
korotus snt/tunti

I

A

13,56–15,58

9

 

B

12,09–14,09

8

 

C

11,19–12,61

7

II

A

10,70–11,64

7

 

B

10,48–11,16

6

III

 

10,19–10,89

6

IV

 

9,47

5

O

 

9,70

5

Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden
palkat

8,90–9,12

5

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Urakkapalkkaus 1.10.2022 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 0,5 %. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 0,5 %.

Tavoiteansiot 1.10.2022 lukien, euroa/tunti

Taso I

17,40–21,55

Taso II

15,58–19,27

Taso III

14,96–17,55

Taso IV

14,31–16,72

Taso V

13,31–15,50

Taso VI

12,14–14,10

Keskituntiansion tarkistaminen

Palkantarkistusten vaikutuksesta työehtosopimuksen 35 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on sovittu seuraavasti:
Vuoden 2021 IV vuosineljänneksen ja kuluvan vuoden I vuosineljänneksen keskituntiansiota korotetaan yhteensä 2,5 % ja kuluvan vuoden II vuosineljänneksen keskituntiansiota korotetaan yhteensä 1,83 prosentilla, koska näiden neljännesten laskemisen jälkeen on toteutettu sekä yleiskorotus 1.6.2022 että keskitetty järjestelyerä 1.10.2022 lukien.

Kuluvan vuoden III vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 0,5 %.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Vuoden 2023 ja 2024 palkantarkistukset

TTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 ja 4 §:n mukaisten että kunta- ja hyvinvointialan pääsopimuksen liitäntäpöytäkirjan mukaisten palkantarkistuksien ja toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

Lisätietoja antavat johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri, puh. 09 771 2381, tai työmarkkinalakimies Juha Raunio, puh. 09 771 2143, tai sähköposti ttes(at)kt.fi.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Anne Kiiski

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi

Juha Raunio

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2143
Matkapuhelin:
+358 50 518 1491
Sähköposti:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT