På svenska
Yleiskirje
16/2021
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuoden 2021 yleiskirjeluettelo

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on julkaissut 16 yleiskirjettä vuonna 2021.

1. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.4.2021
Julkaistu 9.2.

2. Lääkärisopimuksen muutokset 1.4.2021
Julkaistu 8.3.

3. Yleinen valtuutus sopia paikallisesti perusopetuksen tutoropettajan tutortyön korvaamisesta
Julkaistu 14.4.

4. Yleinen valtuutus sopia paikallisesti sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista
Julkaistu 14.4.

5. Yleinen valtuutus sopia paikallisesti lukio-opetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta
Julkaistu 3.6.

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus voimaan 1.9.2021
Julkaistu 10.6.

7. Varhaiskasvatuksen opettajien siirto KVTES 2020-2021:sta OVTES 2021-2022:een 1.9.2021 ja siihen liittyvät KVTES:n liitteen 5 ja OVTES:n sopimusmääräysten muutokset
Julkaistu 10.6.

8. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020–2021 muutokset 1.9.2021 alkaen
Julkaistu 10.6.

9. Vuoden 2021 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset/lisäykset
Julkaistu 6.8.

10. Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan
Julkaistu 5.10.

11. Kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorjaukset sekä mediapalkkiot (radio- ja televisiointi, striimaus sekä tiedotustoiminta) 1.12.2021 lukien
Julkaistu 1.11.

12. Päiväluontoisen avomielenterveyshoidon työaikamuoto
Julkaistu 22.11.

13. Matkakustannusten korvaukset 1.1.2022 lukien
Julkaistu 7.12.

14. Ruokailukustannusten korvausmäärästä ammattiyhdistyskoulutuksessa
Julkaistu 13.12.

15. Vuoden 2022 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset
Julkaistu 13.12.

16. Vuoden 2021 yleiskirjeluettelo
Julkaistu 23.12.
 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Yhteyspäällikkö    Aija Tuimala