Suomeksi
Cirkulär
16/2021
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2021

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har publicerat 16 cirkulär år 2021.

1. Lönejusteringar för den kommunala timavlönade personalen 1.4.2021
Publicerat 9.2.

2. Ändringar i läkaravtalet 1.4.2021
Publicerat 8.3.

3. Allmänt bemyndigande att ingå lokalt avtal om ersättning till tutorlärare inom den grundläggande utbildningen
Publicerat 14.4.

4. Allmänt bemyndigande att ingå lokalt avtal om anställningsvillkoren för en konsultativ speciallärare vid en sjukhusskola
Publicerat 14.4.

5. Allmänt bemyndigande att ingå lokalt avtal om ersättning för tutorlärares arbete inom gymnasieundervisningen
Publicerat 3.6.

6. Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn träder i kraft 1.9.2021
Publicerat 10.6.

7. Överföringen av lärare inom småbarnspedagogik från AKTA 2020–2021 till UKTA 2021–2022 1.9.2021 och därtill hörande ändringar i avtalsbestämmelserna i AKTA bilaga 5 och i UKTA
Publicerat 10.6.

8. Ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2020–2021 från 1.9.2021
Publicerat 10.6.

9. Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2021
Publicerat 6.8.

10. Rekommendation för utarbetande av personalrapporter
Publicerat 5.10.

11. Instrument- och dräktersättningar samt mediaarvoden i stadsorkestrarna från 1.12.2021
Publicerat 1.11.

12. Arbetstiden inom dagbetonad öppen mentalvård
Publicerat 22.11.

13. Ersättningar för resekostnader från 1.1.2022
Publicerat 7.12.

14. Ersättning för måltidskostnader i facklig utbildning
Publicerat 13.12.

15. Godkänd facklig utbildning år 2022
Publicerat 13.12.

16. Cirkulärlistan för år 2021
Publicerat 23.12.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Relationschef    Aija Tuimala