På svenska
Yleiskirje
14/2021
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Ruokailukustannusten korvausmäärästä ammattiyhdistyskoulutuksessa

Ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten virkavapaata tai työlomaa saaneiden palvelussuhteen ehdoista on sovittu kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevassa suosituksessa työ- ja virkaehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta.

Sopimuksen 2 §:n nojalla yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuville työntekijöille ja viranhaltijoille maksetaan ruokailukustannusten korvaus. Korvaus maksetaan jokaiselta sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle maksetaan varsinainen palkka tai työntekijälle korvaus ansionmenetyksestä.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen koulutustyöryhmä neuvotteli ruokailukustannusten korvaukseksi 26,21 € vuodelle 2022 (25,70 € vuonna 2021).

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Anna Kukka

 

Sopimus ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa työ- ja virkaehtosopimuksessa tarkoitetun ruokailukustannusten korvauksen määrästä

1 §
Sovittiin, että kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen sekä työ- ja virkaehtosopimuksen ammattiyhdistyskoulutuksesta 2 §:ssä mainittu ruokailukustannusten korvaus on 26,21 € vuonna 2022.

2 §
Tämä sopimus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2022. Sopimuksen voimassaolo lakkaa samalla, kun kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta lakkaavat olemasta voimassa.


Helsingissä 9. joulukuuta 2021

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISEN ALAN UNIONI JAU RY

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ SOTE RY

 

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT