Suomeksi
Cirkulär
14/2021
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättning för måltidskostnader i facklig utbildning

I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har man avtalat om anställningsvillkoren för personer som beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i facklig utbildning.

Med stöd av § 2 i detta avtal betalas en ersättning för måltidskostnader till arbetstagare eller tjänsteinnehavare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning. Ersättningen betalas för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall.

Enligt förhandlingarna mellan Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationernas utbildningsgrupp är ersättningen för måltidskostnader 26,21 euro år 2022 (25,70 euro år 2021).

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingschef Anna Kukka

 

Avtal om ersättning för de måltidskostnader som avses i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning

§ 1
Parterna kom överens om att ersättningen för måltidskostnader enligt § 2 i rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning är 26,21 euro år 2022.

§ 2
Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2022. Avtalets giltighetstid upphör samtidigt som rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning upphör att gälla.

Helsingfors, den 9 december 2021

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF

 

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT