På svenska
Yleiskirje
1/2021
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.4.2021

Ohessa lähetetään tiedoksi kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 2020–2021 allekirjoituspöytäkirjan 2 §:n 2 momentin määräyksen mukaisesti sovittu yleiskorotuksen toteuttaminen.

Yleiskorotuksen kustannusvaikutus on 1,0 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

Palkantarkistukset 1.4.2021 lukien

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten kuin jäljempänä todetaan.

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1 prosentilla, kuitenkin vähintään 1 senttiä. Työkokemuslisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.4.2021 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.4.2021 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä

 

€/tunti

Perustuntipalkan
korotus snt/tunti

I

A

13,14–15,16

16

 

B

11,70–13,70

14

 

C

10,84–12,26

13

II

A

10,36–11,30

13

 

B

10,15–10,83

12

III

 

9,86–10,56

11

IV

 

9,15

10

O

 

9,38

10

Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden
palkat

8,58–8,80

10

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Urakkapalkkaus 1.4.2021 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 1 %. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 1 %.

Tavoiteansiot 1.4.2021 lukien, euroa/tunti

Taso I

16,97–21,02

Taso II

15,20–18,79

Taso III

14,60–17,12

Taso IV

13,96–16,31

Taso V

12,98–15,12

Taso VI

11,84–13,75

Keskituntiansion tarkistaminen

Yleiskorotusten vaikutus työehtosopimuksen 35 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2020 II vuosineljänneksen keskituntiansiota korotetaan yhteensä 2,22 % ja vuoden 2020 III neljänneksen keskituntiansiota korotetaan yhteensä 1,41 %, koska II ja III neljänneksen laskemisen jälkeen on toteutettu yleiskorotus sekä 1.8.2020 että 1.4.2021 lukien.

Vuoden 2020 IV ja vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1 %.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Pääluottamusmiehen henkilökohtainen lisä 1.4.2021 lukien

Pääluottamusmiehelle maksettavaa henkilökohtaista lisää korotetaan 1.4.2021 lukien tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1 sentillä.

Painetuissa sopimuskirjoissa määräys pääluottamusmiehen henkilökohtaisesta lisästä on virheellisesti numeroitu 67 §:ksi. Oikea määräyksen numero on 71 §.

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien

Palkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta paikallisella järjestelyerällä, joka on 0,8 prosenttia TTES:n palkkasummasta.

Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan, lasketaan ja sen käyttämisestä neuvotellaan siten kuin TTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä on sovittu.

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta.

Keskituntiansio on kahden vuosineljänneksen keskituntiansioiden keskiarvo. Vuoden 2021 maalis- ja huhtikuussa keskituntiansion laskentaperusteena on vuoden 2020 II ja IV neljännes.

Lisätietoja asiassa antavat johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri, puh. 09 771 2381, tai työmarkkinalakimies Juha Raunio, puh. 09 771 2143, tai sähköposti ttes(at)kt.fi.


KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Anne Kiiski

 

 

 

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi

Juha Raunio

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2143
Matkapuhelin:
+358 50 518 1491
Sähköposti:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT