På svenska
Yleiskirje
17/2020
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Ruokailukustannusten korvausmäärästä ammattiyhdistyskoulutuksessa

Ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten virkavapaata tai työlomaa saaneiden palvelussuhteen ehdoista on sovittu

  • kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevassa suosituksessa
  • työ- ja virkaehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta.

Sopimuksen 2 §:n nojalla yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuville työntekijöille ja viranhaltijoille maksetaan ruokailukustannusten korvaus. Korvaus maksetaan jokaiselta sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle maksetaan varsinainen palkka tai työntekijälle korvaus ansionmenetyksestä.

KT:n ja pääsopijajärjestöjen koulutustyöryhmä neuvotteli ruokailukustannusten korvaukseksi 25,70 € vuodelle 2021 (25,56 € vuonna 2020).

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Jorma Palola

 

Sopimus ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa työ- ja virkaehtosopimuksessa tarkoitetun ruokailukustannusten korvauksen määrästä

1 § 
Sovittiin, että kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen sekä työ- ja virkaehtosopimuksen ammattiyhdistyskoulutuksesta 2 §:ssä mainittu ruokailukustannusten korvaus on 25,70 € vuonna 2021.  

2 § 
Tämä sopimus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2021. Sopimuksen voimassaolo lakkaa samalla, kun kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta lakkaavat olemasta voimassa.

Helsingissä 10.12.2020

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISEN ALAN UNIONI JAU RY

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ SOTE RY