Suomeksi
Cirkulär
17/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättning för måltidskostnader i facklig utbildning

Om anställningsvillkoren för personer som beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i facklig utbildning har avtalats i

  • rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens 
  • arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning.

Med stöd av § 2 i detta avtal betalas en ersättning för måltidskostnader till arbetstagare eller tjänsteinnehavare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning. Ersättningen betalas för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall.

Enligt förhandlingarna mellan KT och huvudavtalsorganisationernas utbildningsgrupp är ersättningen för måltidskostnader 25,70 euro år 2021 (25,56 euro år 2020).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef     Jorma Palola

 

Avtal om ersättning för de måltidskostnader som avses i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning

§ 1 
Parterna kom överens om att ersättningen för måltidskostnader enligt § 2 i rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning är 25,70 euro år 2021.  

§ 2 
Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2021. Avtalets giltighetstid upphör samtidigt som rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning upphör att gälla. 

Helsingfors 10.12.2020

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF  

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF 

SOCIAL - OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF