På svenska
Yleiskirje
16/2020
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantajien osallistuminen kunta-alan työn murroksen seurantaan

KT pyytää kunta-alan johtoa ja kehittäjiä ilmoittautumaan mukaan parhaillaan käynnistyvään työn murroksen seurantaan. Järjestyksessä toinen seurantakierros ajoittuu talveen 2021, jolloin saadaan kerättyä tärkeää tietoa myös korona-ajan vaikutuksista töiden sisältöihin, toimintatapoihin ja toimintakulttuuriin kuntatyöpaikoilla ja toimialoilla. Osallistumalla autatte oikean tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostamiseen ja vaikutatte kunta-alan kehittämistavoitteita ja työn tulevaisuutta koskevaan keskusteluun.

KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteisellä työn murroksen seurannalla valmistaudutaan teknologian ja uusien toimintatapojen tuomiin muutoksiin ja uudistuksiin seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. Yhteistä tilannekuvaa tarvitaan tulevassa neuvottelutoiminnassa ja edunvalvonnassa. Työn murroksen seuranta tuottaa ajankohtaista tietoa kuntatyön kehityksestä ja tilanteesta myös työpaikoille, poliittisille päättäjille ja kuntalaisille.

Kuntien ja kuntayhtymien johtoa ja kehittäjiä eri puolilta maata ilmoittautumaan mukaan seurantakyselyyn oheisen linkin kautta. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen. Pyydämme myös jakamaan ilmoittautumislinkkiä laajemmin kuntien ja kuntayhtymien toimialajohdolle ja muille työnantajaedustajille. Pyydämme ilmoittautumisia 31. tammikuuta 2020 mennessä tämän linkin kautta:

Siirry ilmoittautumislomakkeelle >

Myös henkilöstö on tervetullut mukaan yhteiseen seurantakyselyyn. Kunta-alan ammattiliitot jakavat jäsenilleen tietoa kyselystä.

Seurannan tuloksista kerrotaan eri foorumeilla loppuvuodesta. Työolotutkimuksissa kunta-ala on nykyisin toimialojen kärjessä prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä. Toisaalta myös kuntaorganisaatioiden ja toimialojen haasteet ovat suuria. Työn murroksen seurannan avulla halutaan nostaa näitä asioita ja kuntatyön muutosta esille ja tehdä ne näkyviksi.

Seurannan kohteen voi valita 22 asiakokonaisuudesta

Työn murroksen seurannassa voi valita itseä lähimpänä olevat ja eniten kiinnostavat teemat seurantaan valituista yli 20 asiakokonaisuudesta ja näin vaikuttaa siihen, kuinka paljon haluaa käyttää aikaa vastaamiseen. Osallistumalla hankkeeseen voi muun muassa seurata, miten töiden sisältö muuttuu peruskoulussa. Missä mennään itseohjautuvuudessa ja etätyössä kunta-alalla? Miten uutta teknologiaa hyödynnetään lukioissa, sairaaloissa, ammatillisessa koulutuksessa? Uusia asiakokonaisuuksia tällä seurantakierroksella ovat muun muassa nuorisotyö ja kestävä kehitys. Yhteen asiakokonaisuuteen vastaaminen kestää arviolta 10–15 minuuttia.

Työn murroksen seurannan asiakokonaisuudet 2021

1. Tarinoiden kirjastot
2. Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos
3. Vanhusten palvelut: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen vanhusten palveluissa
4. Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
5. Sairaalat teknologian ja työn murroksessa
6. Sosiaalityön uudet ratkaisut
7. Työn murros ja uudistuva kuntatekniikka
8. Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
9. Maailman paras peruskoulu
10. Uudistuva ammatillinen koulutus
11. Lukiot: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen lukiossa
12. Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö
13. Nykyaikainen nuorisotyö
14. Robotit ja tekoäly ihmisten apuna
15. Itseohjautuvuus ja tiimityöskentely kunta-alalla
16. Kestävää kehitystä kuntatyöllä
17. Uutta toimitilaratkaisuissa
18. Työssä oppiminen ja ohjaus
19. Etätyö kunta-alalla
20. Liikkumisen ja logistiikan uudet ratkaisut
21. Uudistuva varhaiskasvatus
22. Julkisen työn merkitys ja arvo
23. Digitalisaatio kuntatyössä (kooste)

Seurannan toteutuksesta vastaa kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteinen työn murros -työryhmä, johon KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisen alan unioni JAU ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry ovat nimenneet edustajansa.

Lisätietoa KT:n sivuilta >

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Jorma Palola

 

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT