På svenska
Yleiskirje
15/2020
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2021 lukien

Ohessa on Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2020–2021 liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu 1.1.2021. Vuodesta 2020 muuttuvat korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja).

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski

Liite    Matkakustannusten korvaukset

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT