Suomeksi
Cirkulär
15/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2021

Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2020–2021. Ersättningarna har justerats till vissa delar 1.1.2021. De ersättningar som ändrats jämfört med 2020 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Anne Kiiski

Bilaga    Ersättningar för resekostnader

Merja Renko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2111
Mobiltelefon:
+358 50 305 3026
E-post:
Merja.Renko@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT