På svenska
Yleiskirje
1/2019
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2019 lukien

Ohessa on Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2018–2019 liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu 1.1.2019. Vuodesta 2018 muuttuneet korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja).

Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen siitä, miten matkakustannusten korvaukset muodostuvat. Jos työnantaja on maksanut alkuvuodesta korvauksia vuoden 2018 korvausten mukaan, korjataan korvaukset taannehtivasti vastaamaan vuoden 2019 korvauksia.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen


Liite        KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset

 

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT