Suomeksi
Cirkulär
01/19
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2019

Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2018–2019. Ersättningarna har justerats till vissa delar 1.1.2019. De ersättningar som ändrats jämfört med 2018 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna har nått samförstånd om hur resekostnadsersättningarna bildas. Om arbetsgivaren i början av året har betalat ersättningar enligt ersättningarna år 2018, korrigeras de retroaktivt så att de motsvarar ersättningarna år 2019.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen


Bilaga        AKTA bilaga 16 Ersättningar för resekostnader

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT