På svenska
Yleiskirje
8/17
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2018 lukien

Ohessa on Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2017 liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu 1.1.2018 lukien. Vuodesta 2017 muuttuneet korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja).

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja        Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö        Sari Ojanen


Liite  KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT