Suomeksi
Cirkulär
8/17
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2018

Ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2017 justeras till vissa delar 1.1.2018. De ersättningar som ändrats jämfört med 2017 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått sam-förstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen


Förhandlingschef    Sari Ojanen

 

Bilaga    AKTA, bilaga 16 Ersättningar för resekostnader

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT