På svenska
Yleiskirje
7/15
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunteko-yhteyshenkilön nimeäminen kunnalle tai kuntayhtymälle

Kunteko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelma käynnistetään elokuussa 2015. Ohjelmassa pyritään parantamaan tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua tukemalla kuntien omista tarpeista lähtevää uudistamis- ja kehittämistyötä. Lisäksi se nostaa näkyville kunta-alan vaikuttavat käytännöt. 

Kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään nimeämään 23.8.2015 mennessä yhteyshenkilö, jolle toimitetaan tarkempia tietoja Kunteko-ohjelman etenemisestä ja sen tarjoamista palveluista. Kunteko-yhteyshenkilöitä voi nimetä myös useampia, jotta mukaan saadaan henkilöstön edustus, eri toimialojen kehittäjät ja parhaat osaajat.

Yhteyshenkilöksi voi ilmoittautua osoitteessa https://bit.ly/2q9u9Rl.

Kunteko-yhteyshenkilön kautta kuntaorganisaatiot saavat mahdollisuuden seurata ohjelman etenemistä. Yhteyshenkilö voi välittää ajankohtaisviestejä ja tietoa Kuntekon tarjoamista palveluista oman organisaation sisällä. Lisäksi hän voi kannustaa työtovereitaan ilmoittamaan oman yksikkönsä kehittämisteot ja kiinnostavat kokeilut Kuntekon Tekojen Tori -internetsivustolle. Yhteyshenkilöiden kautta välittyvät kuntaorganisaatioiden toiveet ja tarpeet Kunteko-ohjelman ja sen palveluiden kehittämiseksi.

Kuntekon keskiössä on Tekojen Tori, joka löytyy osoitteesta www.kunteko.fi. Sen kautta kuntatyöpaikat voivat ilmoittautua ohjelmaan ja jakaa kokemuksiaan, saada ideoita ja oppia toisilta. Sivusto on avattu ja sitä täydennetään kesän ja alkusyksyn aikana. 

Kuntekon aluetilaisuudet

Kunteko järjestää avoimia aluetilaisuuksia, joissa kerrotaan ohjelman tarjoamista palveluista. Lisäksi osallistujat voivat keskustella käynnistyvistä tai käyntiin lähteneistä kehittämishankkeistaan ja löytää kehittämiskumppaneita. Tilaisuudet järjestetään

  • Tampereella 25.8. klo 12–16
  • Helsingissä 27.8. klo 12–16
  • Oulussa 31.8. klo 12–16
  • Kuopiossa 2.9. klo 12–16

Lisätietoa tilaisuuksista sekä ilmoittautumisohjeet lähetetään sähköpostitse Kunteko- ja KT-yhteyshenkilöille ja julkaistaan Tekojen Torilla.

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ja Kunta-alan unioni toteuttavat ja rahoittavat Kuntekoa. Ohjelman päärahoittajana on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, joka vastaa ohjelmassa hyödynnettävästä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuesta.

Tule mukaan - ihmeitä tehdään tekemällä!

Tekojen Tori: www.kunteko.fi

Lisätietoa:
Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu, puh. +358 50 572 4620 ja
Projektipäällikkö Anniina Tuomi, puh. +358 40 562 6397
Sähköposti:kunteko(at)kt.fi

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola