Suomeksi
Cirkulär
7/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kontaktpersoner för Kunteko

Kunteko 2020 – programmet för arbetslivsutveckling i kommunsektorn inleds i augusti 2015. Inom programmet vill man förbättra produktiviteten, resultatet och kvaliteten på arbetslivet genom att stödja ett förnyelse- och utvecklingsarbete som utgår från kommunernas egna behov. Programmet lyfter också fram viktig praxis i kommunsektorn.
Kommunerna och samkommunerna ombeds före 23.8.2015 utse en kontaktperson som meddelas närmare uppgifter om hur programmet Kunteko framskrider och om den service programmet erbjuder. Det går också att utse flera kontaktpersoner, så att man får med representanter för personalen, utvecklare av olika sektorer och de kunnigaste personerna.

Man kan anmäla sig som kontaktperson på https://bit.ly/2q9u9Rl

Via Kuntekos kontaktperson får kommunorganisationerna möjlighet att följa hur programmet framskrider. Kontaktpersonen kan förmedla aktuella meddelanden och information om den service Kunteko erbjuder inom den egna organisationen.

Kontaktpersonen kan också sporra sina arbetskamrater att llägga ut den egna enhetens utvecklingsåtgärder och intressanta försök på Kuntekos webbplats Tekojen Tori (åtgärdstorget). Via kontaktpersonerna förmedlas kommunorganisationernas önskemål och behov som gäller utveckling av programmet Kunteko och av programmets service.

I fokus för Kunteko står Tekojen Tori som finns på adressen www.kunteko.fi. Där kan kommunala arbetsplatser ansluta sig till programmet och dela med sig av sina erfarenheter, få idéer och lära av andra. Webbplatsen har öppnats och den kompletteras under sommaren och början av hösten.

Kuntekos regionala evenemang

Kunteko ordnar öppna regionala evenemang där den service programmet erbjuder presenteras. Deltagarna kan dessutom diskutera sina utvecklingsprojekt som ska inledas eller som inletts och hitta samarbetspartner för utvecklingsarbetet.
Evenemangen (som är på finska) arrangeras

  • i Tammerfors 25.8 kl. 12–16
  • i Helsingfors 27.8 kl. 12–16
  • i Uleåborg 31.8 kl. 12–16
  • i Kuopio 2.9 kl. 12–16

Närmare upplysningar om evenemangen och anmälningsanvisningar skickas per e-post till Kuntekos och KT:s kontaktpersoner och publiceras på Tekojen Tori.
KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo och Kommunfackets union genomför och finansierar Kunteko. Programmets huvudfinansiär är Tavastlands närings-, trafik- och miljöcentral som ansvarar för Europeiska socialfondens (ESF) stöd som programmet drar nytta av.

Kom med - tillsammans kan vi göra under!

Tekojen Tori: www.kunteko.fi

Mer information:
Anna-Mari Jaanu, programchef, tfn +358 50 572 4620 och
Anniina Tuomi, projektchef, tfn +35840 562 6397
E-post: kunteko(at)kt.fi

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola