På svenska
Yleiskirje
18/15
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2016 lukien

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2014–2016 liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu 1.1.2016 lukien. Vuodesta 2015 muuttuneet korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja).

Majoittumiskorvaukset ja ulkomaan hotellikorvaukset

Virka- ja virantoimitusmatkojen kotimaan majoittumiskorvauksen enimmäismääristä on määrätty liitteen 16 13 §:ssä. Ulkomaille tehdyn virkamatkan hotellikorvaukset määräytyvät 18 §:n mukaan.

KVTES 2014–2016 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaan hotellikorvausten enimmäismäärät tarkistetaan noudattaen soveltuvin osin valtion virkamiesten hotellikorvausten enimmäismäärien tarkistuksia. Valtion virkamiesten osalta majoittumiskorvausten enimmäismääriä ja ulkomaan hotellikorvauksia ei ole enää vahvistettu 1.1.2014 alkaen. Koska valtion virkamiesten osalta majoittumiskustannusten enimmäismääriä ja ulkomaan hotellikorvauksia ei enää vahvista, KVTES:n sopijaosapuolet tulkitsevat em. sopimusmääräyksiä vuoden 2016 osalta seuraavasti: Majoittumisvaihtoehdon valinta (sekä kotimaan- että ulkomaan majoittumis- ja hotellikorvausten osalta) suoritetaan ottaen huomioon matkakustannusliitteen 16 1 § 3 momentin määräys. Majoitusvaihtoehdon tulee olla kohtuullinen. Sitä valittaessa tulee ottaa huomioon matkan pituus ja matkan tarkoitus.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liite  KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset