På svenska
Yleiskirje
12/14
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantaja-lehti työvälineeksi esimiehille ja päättäjille

Hyvä työnantajapolitiikka on tärkeä menestystekijä kunnille. Kuntatyönantaja-lehti tarjoaa tietoa ja taustaa työnantajatoimintaan ja työnantajapolitiikan kehittämiseen.

KT:n asiantuntijat toimittavat Kuntatyönantaja-lehden kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöhallinnon työvälineeksi. Lehdessä on työnantajatietoa ja kannanottoja, joita ei saa mistään muualta. Lehti on yksi KT:n tiedonvälityspalvelu yleiskirjeiden ohella.

Vuoden 2015 numeroissa kerrotaan mm. palvelutoiminnan muutoksista ja muutoksen johtamisesta, virka- ja työehtosopimuksista, tuloksellisuudesta, henkilöstöasioista, työhyvinvoinnista ja osaamisen ennakoinnista. Lehdessä julkaistaan kuntien henkilöstöjohdon ja esimiesten haastatteluja ja esitellään hyvien henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Lisäksi lehdessä on ruotsinkielinen osuus "Svensk resumé”. 

Tehdyn lukijakyselyn mukaan Kuntatyönantaja-lehti koetaan hyödylliseksi ja luotettavaksi työvälineeksi. KT Kuntatyönantajat pitääkin tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät tilaavat Kuntatyönantaja-lehden mm. johtotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville sekä kaikille esimiehille virastoihin, laitoksiin ja työyksiköihin.

KT suosittaa, että Kuntatyönantaja-lehti tilataan myös työnantaja- ja henkilöstöasioista päättäville luottamushenkilöille, kuten kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien jäsenille.

Tilaukset suoraan KT:stä

Kuntatyönantaja-lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Kuntatyönantajan voi tilata kestotilauksena (jatkuva tilaus) tai vuositilauksena, jolloin tilauskausi on yksi kalenterivuosi. Lehden kestotilauksen hinta on 45 euroa/vuosikerta ja vuositilauksen 50 euroa/vuosi. Lehti on arvonlisäveroton.

Kuntatyönantaja-lehden voi tilata lehden verkkosivuilta osoitteesta www.kuntatyonantajalehti.fi, josta löytyvät sähköiset lomakkeet tilauksen tekemiseen.

Lisätietoja tilauksista saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
ktlehtitilaus(at)kt.fi tai ottamalla yhteyttä Marko Haakanaan
(marko.haakana(at)kt.fi). Häneltä voi tarkistaa tilauksen voimassaolon
myös soittamalla numeroon 09 771 2107.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Päätoimittaja Suvi Veramo

Tiedoksi
henkilöstö- ja palkkahallinnon vastaavat
virastojen, laitosten ja työyksiköiden johtajat ja päälliköt
kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien puheenjohtajat
lehtitilauksista vastaavat

Teuvo Arolainen

viestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2518
Matkapuhelin:
+358 50 324 1195
Sähköposti:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT