Suomeksi
Cirkulär
12/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tidskriften Kuntatyönantaja – ett verktyg för chefer och beslutsfattare

En god arbetsgivarpolitik är en viktig framgångsfaktor för kommunerna. Tidskriften Kuntatyönantaja ger information och bakgrundsfakta som behövs i arbetsgivarverksamheten och för att utveckla arbetsgivarpolitiken.

KT:s sakkunniga skriver artiklarna i Kuntatyönantaja som är avsedd att vara ett verktyg för personalförvaltningen i kommunerna och samkommunerna. Kuntatyönantaja innehåller information för arbetsgivare och ställningstaganden som inte finns att tillgå någon annanstans. Tidskriften är en informationskanal vid sidan av cirkulären.

I numren år 2015 ingår artiklar om bland annat förändringar i serviceverksamheten, förändringsledning, kollektivavtal, resultatutveckling, personalfrågor, arbetshälsa och kompetensprognostisering. I tidskriften publiceras intervjuer med personalledningen och chefer och presenteras god praxis inom personalledningen. I tidskriften ingår också en svensk resumé.

Enligt en läsarenkät upplevs Kuntatyönantaja som ett tillförlitligt och nyttigt verktyg. KT Kommunarbetsgivarna anser det viktigt att kommunerna och samkommunerna beställer tidskriften bland annat till personer i ledande ställning, anställda inom personalförvaltningen och alla chefer vid verk, inrättningar och olika arbetsenheter.

KT rekommenderar att Kuntatyönantaja också beställs till förtroendevalda som fattar beslut i arbetsgivar- och personalfrågor, till exempel kommunstyrelsernas och personalnämndernas ledamöter.

Beställningar direkt från KT

Kuntatyönantaja utkommer sex gånger per år. Tidskriften kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår åt gången. En fortlöpande prenumeration kostar 45 euro per år och en årsprenumeration 50 euro. Tidskriften är momsfri.

Kuntatyönantaja kan beställas på tidskriftens webbplats www.kuntatyonantajalehti.fi där det också finns elektroniska beställningsblanketter.

Närmare upplysningar om prenumerationerna fås per e-post, ktlehtitilaus(at)kt.fi, eller av Marko Haakana (marko.haakana(at)kt.fi). Han kan också kontrollera om prenumerationen är i kraft.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Chefredaktör Suvi Veramo

För kännedom

  • de ansvariga inom personal- och löneadministrationen
  • direktörerna och cheferna vid verk, inrättningar och arbetsenheter
  • ordförandena för kommunstyrelser och personalnämnder
  • de som ansvarar för tidningsprenumerationer

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT