På svenska
Yleiskirje
4/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työterveyshuollon kehittäminen pelastuslaitoksissa

yöterveyshuollon järjestäminen ja työterveyshuollon sopimukset ja käytännöt vaihtelevat pelastuslaitoksen alueella sekä myös valtakunnallisesti.
 
Sisäasiainministeriö perusti vuosiksi 2010–2014 pelastuslaitosten työhyvinvointia kehittävän valtakunnallisen yhteistyöelimen, johon kuuluvat pelastusalan keskeiset toimijat sekä työmarkkinaosapuolet.
 
KT Kuntatyönantajat on osallistunut tähän yhteistyöhön, jonka tavoitteena on edistää pelastuslaitosten henkilöstön työhyvinvointia ja tukea työssä jatkamista.
 
Yhteistyöelin perusti neljä alatyöryhmää käsittelemään teemoja, joiden kautta kehittämistyötä voidaan edistää: työyhteisön hyvinvointia edistävä prosessi, työturvallisuustoiminnan edistäminen, fyysisen toimintakyvyn
arviointijärjestelmän jalkauttaminen ja työterveyshuollon kehittäminen.
 
Työterveyshuollon kehittämisen työryhmässä on valmistunut opas, joka on suunnattu kaikille pelastuslaitoksissa toimiville esimiehille.

Oppaan tarkoituksena on antaa tukea ja ohjeistusta mm. hyödyntämällä aktiivisen tuen mallia ja sairauspoissaolojen hallintamallia päivittäisessä johtamisessa.
 
Oppaassa annetaan muun muassa ohjeita pelastuslaitoksen erityispiirteiden huomioon ottamisesta työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.
 
Opas löytyy pdf-muodossa Kuntaliiton organisoiman Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston sivuilta:
www.pelastuslaitokset.fi - Palvelut - Materiaalit.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola