Suomeksi
Cirkulär
4/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Utveckling av företagshälsovården i räddningsverken

Både lokalt inom samma räddningsverks område och också nationellt varierar utformningen av företagshälsovården, företagshälsovårdsavtalen och praxis.

Inrikesministeriet inrättade för åren 2010–2014 ett riksomfattande samarbetsorgan för utveckling av arbetshälsan inom räddningsverken, där de centrala aktörerna och arbetsmarknadsparterna inom räddningssektorn ingår.

KT Kommunarbetsgivarna har deltagit i detta samarbete som syftar till att främja arbetshälsan hos personalen i räddningsverken och stödja längre arbetskarriärer.

Som stöd för utvecklingsarbetet inrättade samarbetsorganet fyra underställda arbetsgrupper för följande teman: processen för främjande av välbefinnandet på arbetsplatsen, främjandet av arbetarskyddsverksamheten, förankring av ett bedömningssystem för fysisk kapacitet bland de anställda och utveckling av företagshälsovården.

Arbetsgruppen för utveckling av företagshälsovården har sammanställt en handbok som riktar sig till cheferna i räddningsverken. 

Handbokens syfte är att med tanke på det dagliga ledningsarbetet ge stöd och anvisningar bland annat genom att erbjuda en modell för aktivt stöd och en modell för hantering av sjukfrånvaro.

Där finns också anvisningar för hur räddningsverkets särdrag ska beaktas i verksamhetsplanen för företagshälsovården.

Handboken finns i pdf-format (på finska) på webbplatsen för Räddningsverkens partnerskapsnätverk som Kommunförbundet upprättat
på adressen 

www.pelastuslaitokset.fi - Palvelut - Materiaalit.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola