På svenska
Yleiskirje
21/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2014 lukien

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2012–2013 liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu 1.1.2014 lukien. Vuodesta 2013 muuttuneet korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja ja hotellikorvauksia).

Majoittumiskorvaukset ja ulkomaan hotellikorvaukset

KVTES 2012–2013 allekirjoituspöytäkirjan 7 §:n mukaan hotellikorvausten enimmäismäärät tarkistetaan noudattaen soveltuvin osin valtion virkamiesten hotellikorvausten enimmäismäärien tarkistuksia. Valtion virkamiesten osalta majoittumiskorvausten enimmäismääriä ja ulkomaan hotellikorvauksia ei enää vahvisteta 1.1.2014 alkaen.

Virka- ja virantoimitusmatkojen kotimaan majoittumiskorvauksen enimmäismääristä on määrätty liitteen 16  13 §:ssä. Ulkomaille tehdyn virkamatkan hotellikorvaukset määräytyvät 18 §:n mukaan.

KVTES:n sopijaosapuolet ovat sopineet, että KVTES 2012–2013 liitteen 16 13 §:n 1 momentin määräyksiä majoittumiskustannusten enimmäismääristä noudatetaan sellaisenaan 1.1–31.12.2014 välisen ajan. Sama koskee 18 §:n ulkomaan hotellikorvauksia, jotka on ilmoitettu tämän yleiskirjeen liitteessä.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liite Matkakustannukset 1.1.2014

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT