Suomeksi
Cirkulär
21/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2014

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012–2013 justeras till vissa delar 1.1.2014. De ersättningar som ändrats jämfört med 2013 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena och hotellersättningarna vid resor till utlandet).

Logiersättningar och hotellersättningar vid resor till utlandet

Enligt § 7 i underteckningsprotokollet till AKTA 2012–2013 justeras maximibeloppen för hotellersättningar så att justeringarna av maximibeloppen för statstjänstemännens hotellersättningar iakttas i tillämpliga delar. I fråga om statstjänstemännen fastställs det från och med 1.1.2014 inte längre några maximibelopp för logiersättningar och hotellersättningar vid resor till utlandet.
 
Bestämmelserna om maximibeloppen för logiersättningar vid inrikes tjänste- och tjänsteförrättningsresor finns i § 13 i bilaga 16. Hotellersättningarna vid tjänsteresor till utlandet bestäms enligt § 18.
 
Avtalsparterna för AKTA har avtalat att bestämmelserna om maximibeloppen för logiersättningar i § 13 mom. 1 i bilaga 16 i AKTA iakttas som sådana under tiden mellan 1.1.2014 och 31.12.2014. Detsamma gäller hotellersättningarna vid resor till utlandet enligt § 18. De anges i bilagan till detta cirkulär.
 
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen
 
Bilaga Resekostnadsersättningarna 1.1.2014

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT