På svenska
Yleiskirje
18/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuoden 2013 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2014 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen asettama koulutustyöryhmä on hyväksynyt kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevan virka- ja työehtosopimuksen mukaiseksi ammattiyhdistyskoulutukseksi liitteissä 2–7 yksilöidyt JUKO ry:n, Tekniikka ja Terveys KTN ry:n, Kunta-alan unioni/JHL ry:n, Kunta-alan unioni/Jyty ry:n, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:n, ja Tehy ry:n koulutustilaisuudet vuodelle 2014.
 
Kevan eläketietoutta koskeva koulutus järjestöjen luottamusmiehille
vuonna 2014 on lueteltu liitteessä 8.

Liite 1 sisältää muutokset hyväksyttyyn vuoden 2013 ay–koulutukseen.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen

Liitteet
  1. Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2013 ay–koulutukseen
  2. JUKO ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2014
  3. KTN ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2014
  4. Kunta-alan unioni/JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2014
  5. Kunta-alan unioni/Jyty ry:n ay-koulutilaisuudet v. 2014
  6. TNJ/Super ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2014
  7. Tehy ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2014
  8. Kevan eläketietokoulutus järjestöjen luottamusmiehille v. 2014