Suomeksi
Cirkulär
18/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i den fackliga utbildningen år 2013 och godkänd facklig utbildning år 2014

Den utbildningsarbetsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har godkänt facklig utbildning för år 2014 i enlighet med rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning. Kurserna, som finns uppräknade i bilaga 2-7, ordnas av FOSU rf, Teknik och hälsa FKT rf, Kommunfackets union/JHL rf, Kommunfackets union/Jyty rf, Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf och Tehy rf.

Kevas kurser i pensionsfrågor för fackförbundens förtroendemän 2014 finns uppräknade i bilaga 8.

Bilaga 1 innehåller ändringar i den godkända fackliga utbildningen 2013.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen
 
Utredningschef Margareta Heiskanen

Bilagor 
  1. Ändringar i den godkända fackliga utbildningen 2013
  2. FOSU rf:s fackliga kurser 2014
  3. FKT rf:s fackliga kurser 2014
  4. Kommunfackets union/JHL rf:s fackliga kurser 2014
  5. Kommunfackets union/Jyty rf:s fackliga kurser 2014
  6. TFO/Super rf:s fackliga kurser 2014
  7. Tehy rf:s fackliga kurser 2014
  8. Kevas kurser i pensionsfrågor för förtroendemän 2014