På svenska
Yleiskirje
16/12
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuoden 2012 ay-koulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2013 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen asettama koulutustyöryhmä on hyväksynyt kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevan virka- ja työehtosopimuksen mukaiseksi ammattiyhdistyskoulutukseksi liitteissä 2–7 yksilöidyt JUKO ry:n, Tekniikka ja Terveys KTN ry:n, Kunta-alan unioni/JHL ry:n, Kunta-alan unioni/Jyty ry:n, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:n, ja Tehy ry:n koulutustilaisuudet vuodelle 2013.
 
Kevan eläketietoutta koskeva koulutus järjestöjen luottamusmiehille vuonna 2013 on lueteltu liitteessä 8.
 
Liite 1 sisältää muutokset hyväksyttyyn vuoden 2012 ay–koulutukseen.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen
 
Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen
 
 
Liitteet 
1  Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2012 ay–koulutukseen
2  JUKO ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2013
3  KTN ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2013
4  Kunta-alan unioni/JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2013
5  Kunta-alan unioni/Jyty ry:n ay-koulutilaisuudet v. 2013
6  TNJ/Super ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2013
7  Tehy ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2013
8  Kevan eläketietokoulutus järjestöjen luottamusmiehille v. 2013